ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΕΩΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE (περίληψη διπλωματικής εργασίας)

Σε μια σχεδιασμένη μελέτη, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε παιδιά, η ανάλυση βαδίσεως με την χρήση αμαξίδιου βαδίσεως.
Αυτό βασιζόμενο σε αρχές υπέρυθρης τηλεμετρίας, καταγράφει τις χρονικές και μετρικές παραμέτρους της βάδισης (συχνότητα βηματισμού, ταχύτητα, μήκος βηματισμού, χρόνο αιώρησης και χρόνο διπλής στήριξης)
Αρχικά μελετήθηκαν 27 φυσιολογικά παιδιά. Βρέθηκε ότι η συχνότητα βηματισμού , ο χρόνος αιώρησης και ο χρόνος διπλής στήριξης αποτελούν σταθερές παραμέτρους μετά την ηλικία των 7 χρόνων. Αντίθετα η ταχύτητα και το μήκος βηματισμού δεν αυξάνουν αναλογικά με την ηλικία. Τα φυσιολογικά παιδιά αρχικά περπατούν με αυξημένη συχνότητα βηματισμού και χαμηλό χρόνο αιώρησης και διπλής στήριξης. Από την ηλικία των 7-8 χρόνων το βάδισμα τους προσομοιάζει με αυτό των ενηλίκων.

Στην συνέχεια μελετήθηκαν 21 παιδιά με Duchenne που περπατούσαν. Βρήκαμε ότι μετά την ηλικία των 8 χρονών υπήρχε σημαντική πτώση της συχνότητας βηματισμού και αύξηση του χρόνου αιώρησης και του χρόνου διπλής στήριξης. Οι ανωτέρω παράμετροι αποτελούν τον δείκτη για την καταγραφή της επιδείνωσης της νόσου.

Η ταχύτητα βάδισης και το μήκος βηματισμού βρέθηκαν, σε όλες τις ηλικίες, ελαττωμένα σε σχέση με τα φυσιολογικά παιδιά. Οι παράμετροι αυτοί αποτελούν πρώιμη διαταραχή στην βάδιση των παιδιών αυτών. Αναλύθηκαν τα πρώιμα αποτελέσματα μιας νέας χειρουργικής αντιμετώπισης των παιδιών αυτών με διατομή του τείνοντα την πλατεία περιτόνια μυός. Η ανάλυση βάδισης επιβεβαίωσε την σημαντική βελτίωση της βαδίσεως.
Δείξαμε ότι η ανάλυση βαδίσεως αποτελεί ουσιαστική βοήθεια στην παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και στην καταγραφή της εφαρμοζόμενης θεραπείας.

error: Το υλικό της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!