Αντιμετώπιση περιστατικού πτερυγοειδούς ωμοπλάτης λόγω πάρεσης του παραπληρωματικού νεύρου με την τροποποιημένη χειρουργική τεχνική edenlange

Χρ. Χρυσάνθου1,2 , Ν. Λαλιώτης1 , S. Frostick2

Παρουσίαση, Interbalkan European Medical Hospital, Thessaloniki, Greece – Royal Liverpool & Broadgreen University Hospitals, Liverpool, U.K

Το παραπληρωματικό νεύρο αποτελεί την ΧΙ συζυγία των εγκεφαλικών νεύρων και είναι αμιγώς κινητικό νεύρο που νευρώνει τον στερνοκλειδομαστοειδή και τον τραπεζοειδή. Η βλάβη του παραπληρωματικού νεύρου οδηγεί στην εμφάνιση πτερυγοειδούς ωμοπλάτης με έξω παρεκτόπιση. Η εργασία μας παρουσιάζει την τριπλή τενοντομεταφορά (ανελκτήρα της ωμοπλάτης, μείζων και ελάσσων ρομβοειδή) σε ασθενείς με χρόνια συμπτωματική παράλυση του τραπεζοειδούς οι οποίοι δεν ήταν επιδεκτικοί στη συντηρητική θεραπεία.  Η διενέργεια της τροποποιημένης χειρουργικής τεχνικής Eden-Lange έχει ως στόχο την αποκατάσταση των 3 ανατομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων του τραπεζοειδούς που έχει υποστεί παράλυση. Η χειρουργική τεχνική Eden-Lange περιλαμβάνει την μεταφορά του ανελκτήρα της ωμοπλάτης και των ρομβοειδών (μείζων και ελάσσων) προς τα έξω με στόχο την αποκατάσταση κάθε τμήματος του τραπεζοειδούς. Αποτέλεσμα της προς τα έξω μεταφοράς των ανωτέρω μυϊκών ομάδων είναι η βελτίωση των εμβιομηχανικών τους ιδιοτήτων, η αναπαραγωγή των λειτουργειών του τραπεζοειδούς και η υποστήριξη – σταθεροποίηση της ωμοπλάτης.

error: Το υλικό της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!