Αρθρογρύπωση

H αρθρογρύπωση αποτελεί συγγενή (εκ γενετης) διαταραχή που οφείλεται σε νευρομυϊκό σύνδρομο. Χαρακτηρίζεται από σοβαρές πολλαπλές γενικευμένες συγκάμψεις των αρθρώσεων, μυϊκή αδυναμία και ίνωση.

Στο μυοσκελετικό σύστημα, προκαλεί ανωμαλίες όπως:

Ο Ν. Λαλιώτης, εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων παιδιών με αρθρογρύπωση

Διαχείριση παιδιών με αρθρογρύπωση