Η ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Περίληψη διδακτορικής διατριβής)

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η βάδιση σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση με την χρήση της κινηματικής ανάλυσης της βάδισης. Η εγκεφαλική παράλυση προκαλεί σοβαρές κινητικές διαταραχές στα παιδιά, με επίδραση στην βάδιση, σε πολλαπλά επίπεδα. Η αντικειμενική καταγραφή της βάδισης επιτρέπει την μελέτη της γραμμικής απεικόνισης του σώματος σε πλάγιο, οριζόντιο ή μετωπιαίο επίπεδο, και […]

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΕΩΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE (περίληψη διπλωματικής εργασίας)

Σε μια σχεδιασμένη μελέτη, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε παιδιά, η ανάλυση βαδίσεως με την χρήση αμαξίδιου βαδίσεως. Αυτό βασιζόμενο σε αρχές υπέρυθρης τηλεμετρίας, καταγράφει τις χρονικές και μετρικές παραμέτρους της βάδισης (συχνότητα βηματισμού, ταχύτητα, μήκος βηματισμού, χρόνο αιώρησης και χρόνο διπλής στήριξης) Αρχικά μελετήθηκαν 27 φυσιολογικά παιδιά. Βρέθηκε ότι η συχνότητα βηματισμού , ο […]