Δακτυλοβάμονες

Δακτυλοβάμονες (Βάδιση στις μύτες των ποδιών)

Η βάδιση στην μύτες των ποδιών αποτελεί σύνηθες εύρημα στην πρώτη νηπιακή ηλικία. Πρέπει να ελέγχεται όταν συνεχίζεται η συστηματική βάδιση στις μύτες μετά την ηλικία των 2 ετών.

Πρόκειται για γρήγορη βάδιση (σαν μπαλαρίνα), με ευχερή συμμετοχή του παιδιού σε όλες τις δραστηριότητες. Συνήθης είναι η οικογενής  προδιάθεση.

Σε υπόδειξη ή σε αργή ελεγχόμενη βάδιση, υπάρχει ευχερής πρόσκρουση στις πτέρνες.

Αντιμετωπίζεται με συστηματική υπενθύμιση, φυσιοθεραπεία, αρθρούμενους νάρθηκες.

Δακτυλοβάμονες
Εικόνα Δακτυλοβάμων

Ιδιοπαθείς δακτυλοβάμονες

Ιδιοπαθείς δακτυλοβάμονες ονομάζονται τα παιδιά με συστηματική βάδιση στις μύτες των ποδιών, μετά  τα 2 έτη, χωρίς εμφανή νευρολογική ή ορθοπαιδική διαταραχή.

Εάν παραμένει χωρίς βελτίωση, οδηγεί στην παιδική ηλικία σε:

Παθολογική βάδιση στις μύτες

Διάγνωση

Είναι ιδιαίτερα δύσκολη η διάκριση της ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ από την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΠΛΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ. Στοιχεία που μας βοηθούν στην διάγνωση:

Χαρακτηριστικά ιδιοπαθών δακτυλοβαμόνων

Οι ιδιοπαθείς δακτυλοβάμονες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά διπληγικής προσβολής

Η διάκριση επιτυγχάνεται με ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ, ωστόσο εμφανίζουν:

Η θεραπευτική αντιμετώπιση προκύπτει από τα αίτια που προκαλούν την πάθηση και την εξειδίκευση του Παιδο-Ορθοπαιδικού στην αντιμετώπισή τους.

Θεραπεία για τους ιδιοπαθείς δακτυλοβάμονες

Η διαδικασία θεραπείας στους ιδιοπαθείς δακτυλοβάμονες είναι κυρίως συντηρητική και περιλαμβάνει:

Δακτυλοβάμονες
Εικόνα Αρθρούμενοι κνημοποδικοί νάρθηκες για τους δακτυλοβάμονες

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας

Μετεγχειρητική πορεία

Τεχνική διόρθωσης

Τα επιθυμητά αποτελέσματα της θεραπείας είναι: