Δημοσιεύσεις/ Ερευνητικό έργο

Ερευνητικό έργο του Επίκουρου Καθηγητή Ορθοπαιδικής Νικόλαου Λαλιώτη στα πλαίσια των μεταπτυχιακών τίτλων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΕΩΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE (περίληψη διπλωματικής εργασίας)

Σε μια σχεδιασμένη μελέτη, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε παιδιά, η ανάλυση βαδίσεως με την χρήση αμαξίδιου βαδίσεως. Αυτό βασιζόμενο σε αρχές υπέρυθρης τηλεμετρίας, καταγράφει

Περισσότερα

Λοιπό ερευνητικό έργο

Δεν βρέθηκε λοιπό ερευνητικό έργο