Επιφυσιολίσθηση άνω μηριαίας επίφυσης

Η επιφυσιολίσθηση της άνω μηριαίας επίφυσης είναι μια ιδιαίτερη πάθηση, που  εντοπίζεται στην άνω επίφυση του μηριαίου. Εμφανίζεται στην προεφηβική ηλικία και χαρακτηρίζεται από μετατόπιση της επίφυσης προς τα κάτω και πίσω σε σχέση με τον αυχένα του μηριαίου.

Οφείλεται σε διεύρυνση της ζώνης υπερτροφίας της επιφυσιακής πλακός, που την καθιστά ευάλωτη σε δυνάμεις διάτμησης που ασκούνται στην βάδιση και στις αθλοπαιδιές. Οφείλεται πιθανώς σε διαταραχές του ορμονικού περιβάλλοντος στην προεφηβική περίοδο. Εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά με αυξημένο σωματικό βάρος και καθυστέρηση στην εμφάνιση των δευτερογενών χαρακτήρων του φύλου.

Αποτελεί την συχνότερη αιτία χωλότητας στην προεφηβική περίοδο (9-14 έτη). Πρέπει να αποκλείουμε την επιφυσιολίσθηση σαν διάγνωση από κάθε παιδί με χωλότητα και πόνο στο ισχίο, στην ηλικία αυτή.

Συμπτώματα

Εμφανίζεται χωλότητα με πόνο με έντονα συμπτώματα σε οξεία προσβολή. Συνηθέστερα αναφέρει πόνο ήπιο και χωλότητα, που έχει διάρκεια λίγων μηνών (χρόνια προσβολή). Δυνατόν να επιδεινωθεί με αιφνίδια αύξηση του πόνου, σε παιδί που έχει μικρή χωλότητα (οξεία επί χρονίας).

Αδυναμία βάδισης στο πάσχον μέλος (ασταθής μορφή) ή επώδυνη χωλότητα (σταθερή μορφή της ολίσθησης)

Χαρακτηριστική εντόπιση του πόνου στον μηρό με επέκταση στο γόνατο, λόγω προσβολής του θυρεοειδούς νεύρου. Συχνά αποπροσανατολίζει με ελέγχους στο γόνατο.

Διατηρεί το πάσχον μέλος σε θέση απαγωγής και σημαντικής έξω στροφής.

Επώδυνος περιορισμός της κίνησης του πάσχοντος ισχίου, κυρίως κατάργηση της απαγωγής και έξω στροφής του ισχίου.