Φλεγμονές μυοσκελετικού

Φλεγμονές του μυοσκελετικού συστήματος

Οι φλεγμονές του μυοσκελετικού συστήματος δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην αντιμετώπισή τους απο τον ορθοπαιδικό χειρουργό. Αυτό γίνεται ακόμη δυσχερέστερο στην παιδική ηλικία.

Αν και η μορφή τους έχει ουσιαστικά αλλάξει στη νέα εποχή των αντιβιοτικών, εν τούτοις είναι πάντοτε η αχίλλειος πτέρνα για την ακριβή προσέγγισή τους.

Η διάγνωσή τους είναι συχνά δυσχερής και η επιβεβαίωση ή διαφοροδιάγνωση από άλλες παθήσεις είναι αμβλυχρή ορισμένες φορές.

Στόχος της θεραπείας τους δεν είναι μόνο η υποχώρηση της φλεγμονής, αλλά κυρίως η αποφυγή μόνιμων παραμορφώσεων και αναπηριών στον αναπτυσσόμενο σκελετό.

Οι φλεγμονές αφορούν:

Η διάκριση των φλεγμονών αυτών γίνεται ανάλογα την ηλικία στην οποία εμφανίζονται.

Η προσέγγιση είναι διαφορετική στη νεογνική περίοδο, από ότι στις άλλες περιόδους, ενώ διαφέρουν και τα συμπτώματα, τα εργαστηριακά ευρήματα αλλά κυρίως η αντιμετώπιση. Το παθογόνο αίτιο έχει επίσης ουσιαστική σημασία στην αντιμετώπιση. 

Στη βρεφική ηλικία υπερτερει ο σταφυλόκοκκος και ο στρεπτόκοκκος, στην παιδική και εφηβική ηλικία κυρίως ο σταφυλόκοκκος.

Αλλά και η επιμέρους ανατομική εντόπιση έχει μεγάλη σημασία. Αφορά την εντόπιση στη μετάφυση, στην επίφυση ή στη διάφυση. Μεγάλη σημασία δίδεται στην προσβολή της αυξητικής πλάκας.

Η διάγνωση και θεραπεία φλεγμονών στο μυοσκελετικό σύστημα στα παιδιά, απαιτεί βαθιά γνώση και εμπειρία εκ μέρους τους Ορθοπαιδικού.