Κακώσεις επιφυσιακής πλάκας

Το 15%-30% των παιδιών με κάταγμα, αφορά στην επιφυσιακή πλάκα που αποτελεί το ακραίο τμήμα των μακριών οστών που ονομάζεται και «πλάκα ανάπτυξης» διότι σε αυτό παρατηρείται η μεγαλύτερη επιμήκυνση των οστών μέχρι να φτάσουν στην ενηλικίωση.

Εάν ένα τμήμα της επιφυσιακής πλάκας υποστεί βλάβη, τότε μπορεί να εμφανίσει μικρότερη ανάπτυξη αυτό το τμήμα του οστού από το αντίστοιχο στο άλλο χέρι ή πόδι, ή αντιβράχιο, με αποτέλεσμα σταδιακά να προκληθεί γωνίωση του οστού και ανισοσκελία