ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΟΣ (Τετράγωνου πρηνιστή) στην παιδική ηλικία

Τα κατάγματα του περιφερικού άκρου της κερκίδος με εφίππευση των κατεαγότων τμημάτων, αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή των κατάγματων στην κερκίδα, στην παιδική ηλικία.

Η ακριβής ακτινολογική αξιολόγηση είναι ορισμένες φορές δυσχερής, κυρίως όμως έχει μεγάλη δυσχέρεια η  ανάταξη του κατάγματος. Η διαδικασία της πώρωσης στα παιδιά εξελίσσεται γρήγορα και οι αποφάσεις για την σωστή αντιμετώπιση πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ –ΜΕΘΟΔΟΣ:  Παρουσιάζουμε μια σειρά από 8 παιδιά με κατάγματα του περιφερικού άκρου της κερκίδος, με εφίππευση. Μόνο σε 2 παιδιά η αντιμετώπιση έγινε άμεσα με τον τραυματισμό. Τα υπόλοιπα 6 παραπέμφθηκαν μετά από 5-20 ημέρες από τον τραυματισμό, για περαιτέρω αντιμετώπιση. Η ακέραια ωλένη εμποδίζει την ανάταξη του εφιππεύοντος κατάγματος της κερκίδος. Με ΓΑ πρέπει να γίνεται η ανάταξη,  που περιλαμβάνει τον απεγκλωβισμό του κατάγματος από τον παρεμβαίνοντα τετράγωνο πρηνιστή και μετά την ανάταξη του κατάγματος.  Σε 4 ασθενείς που δεν ήταν εφικτή η ανάταξη έγινε παλαμιαία διάνοιξη του τετράγωνου πρηνιστή, που επέτρεψε την ανάταξη του κατάγματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Η ανάταξη διατηρήθηκε σε όλους τους ασθενείς, η αφαίρεση των βελονών σταθεροποίησης έγινε σε 3 εβδομάδες, η πώρωση επιτεύχθηκε σε όλα τα παιδιά, αλλά σε 2 ασθενείς υπήρχε καθυστέρηση στην εμφάνιση ακτινολογικά πώρου

error: Το υλικό της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!