Κύστεις οστών

Μονήρης – ανευρυσματική κύστη οστού

Πρόκειται για καλοήθεις όγκους που εμφανίζονται στις μεταφύσεις των μακρών οστών ( κνήμη, μηριαίο, βραχιόνιο), συνήθως είναι τυχαίο εύρημα σε ακτινολογική εξέταση μετά από τραυματισμό ή σπανιότερα έχει ήπιο διάχυτο άλγος της περιοχής.

Εμφανίζονται με μορφή παθολογικών καταγμάτων, μετά από ήπιους τραυματισμούς.

Ακτινολογική εξέταση υπάρχει ομαλή ακτινοδιαυγαστική, περιγεγραμμένη ζώνη στις μεταφύσεις, σε επαφή με την επιφυσιακή πλάκα ορισμένες φορές, με λέπτυνση του φλοιού. Στην ανευρυσματική κύστη υπάρχει φυσσαλιδώδης μορφολογία με διαπλάτυνση της μετάφυσης.

Η μαγνητική τομογραφία δείχνει την χαρακτηριστική εικόνα κυστικής βλάβης της μετάφυσης, με μεγάλη λέπτυνση του φλοιού.

Αντιμετωπίζονται με καθαρισμό της περιοχής, αφαίρεση της μεμβράνης, τοποθέτηση μοσχευμάτων ή σταθεροποίηση με εύκαμπτους ήλους.

Η αποκατάσταση της ενδαυλικής ροής στην κυστική ζώνη, ελαττώνει την υποτροπή. Κυρίως η ανευρυσματική κύστη, έχει υψηλά ποσοστά υποτροπής.