Μεταβολικές παθήσεις των οστών

Μεταβολικές παθήσεις οστών χαρακτηρίζονται οι διαταραχές στον μεταβολισμό του ασβεστίου και του φωσφόρου οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την ανώμαλη παραγωγή οστίτη ιστού, αυξημένη ή μειωμένη και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Η ανώμαλη παραγωγή οστού εκδηλώνεται με πόνο και προκαλεί οστικές παραμορφώσεις, αύξηση των διαστάσεων του οστού, και έχει ως επιπλοκές:

Οι Μεταβολικές Παθήσεις Οστών, στις οποίες εξειδικεύεται ο Δρ. Νικόλαος Λαλιώτης είναι: