Μηνιγγοκήλη

Ορθοπαιδικά προβλήματα από μηνιγγοκήλη

Τα παιδιά με μηνιγγοκήλη παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ορθοπαιδικών προβλημάτων, που αφορούν όλο το σώμα τους και μας θέτουν εμπρός σε προκλήσεις για τις δυνατότητές μας, ώστε να επιτύχουν την μεγαλύτερη αποκατάσταση και συνολική κινητική βελτίωση.

Η διάγνωση των καταγμάτων στην μηνιγγοκήλη, ιδίως σε υψηλή βλάβη, γίνεται με την εμφάνιση της ψηλαφητής διόγκωσης του πώρου, παράδοξης κίνησης του μέλους, παραμόρφωσης, καθόσον τα παιδιά δεν έχουν πόνο.

Η φυσιοθεραπεία και η συστηματική κινητοποίηση, αποφεύγοντας την μεγάλη κινητοποίηση των δύσκαμπτων αρθρώσεων προφυλάσσει από τα κατάγματα.

Η διαιτητική υποστήριξη και η χορήγηση βιταμίνης και ασβεστίου προφυλάσσει και πρέπει να είναι τμήμα της συστηματικής φαρμακευτικής υποστήριξης των παιδιών.

Από επιστημονική παρουσίαση του Δρ. Ν. Λαλιώτη για την αντιμετώπιση 14 παιδιών με μηνιγγοκήλη, προκύπτουν τα εξής:

Η κατάταξή τους γίνεται σε υψηλή βλάβη (συμμετοχή θωρακικών ή Ο1 και 2 ρίζας), μέση βλάβη (συμμετοχή Ο3 και 4 ρίζας ) και χαμηλή βλάβη (συμμετοχή Ο5 και Ι1 ρίζας).

Η κινητική εξέλιξη των παιδιών της ομάδας μας, αντιμετωπίσθηκε με ειδικό σχεδιασμό παρεμβάσεων και ορθωτικών μηχανισμών που επέτρεψε την υποβοηθούμενη μετακίνηση σε όλους τους ασθενείς μας.

Στην υψηλή βλάβη χρησιμοποιούμε ειδική κατασκευή με σταθεροποίηση της ΟΜΣΣ, λεκάνης, γονάτων  και κάτω άκρων, που επιτρέπει, με τη χρήση των άνω άκρων, την μετακίνηση των παιδιών σε όρθια θέση.

Η σκολίωση και η μεγάλη κυφωτική παραμόρφωση που εμφανίζεται ειδικά μετά την πρώτη δεκαετία της ζωής, αποτελούν εμπόδια στη στήριξη των παιδιών αυτών.

Η εγχειρητική αντιμετώπιση με τις κατάλληλες σπονδυλοδεσίες είναι η θεραπεία εκλογής του προβλήματος.

Το εξελισσόμενο παραλυτικό εξάρθρημα του ισχίου επηρεάζει σημαντικά την κινητική δραστηριότητα. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα με χειρουργική αντιμετώπιση, που περιλάμβανε πάντοτε εκτίμηση της συνοδού δυσπλάσιας της κοτύλης.