Όγκοι οστών στην παιδική ηλικία

Share:

Οι όγκοι διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις, αλλά και καλοήθεις όγκους με τάση υποτροπής ( πχ ανευρυσματική κύστη, ηωσινόφιλο κοκκίωμα)

Χαρακτηρίζονται ανάλογα με την προέλευσή τους σε οστικούς, χόνδρινους, αιματογενείς

Οι όγκοι έχουν περιοχές εντόπισης, στην μετάφυση, την διάφυση ή την επίφυση του οστού και αυτό βοηθά σημαντικά στην διάγνωση.

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΣΤΩΝ