Ολιγοδακτυλία: το πόδι με ελαττωμένο αριθμό ακτίνων

Νικόλαος Λαλιώτης, Χρύσανθος Χρυσάνθου, Παναγιώτης Κωνσταντινίδης

Παρουσίαση Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη

Το πόδι με ελαττωμένο αριθμό ακτίνων ανήκει στις επιμήκεις διαταραχές σχηματισμού, με μεγάλη ποικιλία συνοδών διαμαρτιών. Παρουσιάζουμε μια σειρά παιδιών με ολιγοδακτυλία και συζητάμε την διερεύνηση, τις συνοδές διαμαρτίες και την αντιμετώπιση τους.

Ασθενείς μέθοδος  Περιγράφουμε σειρά 12 ασθενών. Η έλλειψη αφορά την έσω , κεντρική ή περιφερική ακτίνα.  Σε 4 παιδιά η ελάττωση αφορούσε μια ακτίνα και δεν υπήρχε ανισοσκελία ή επιμήκης διαταραχή κεντρικότερα. Σε 2 ασθενείς η διάγνωση έγινε προγεννητικά. Δύο παιδιά είχαν αμφοτερόπλευρη βλάβη. Η ποδοκνημική είχε σφαιρική διαμόρφωση σύστοιχα με την ολιγοδακτυλία. Σε 7 παιδιά η βλάβη συνοδευόταν από κεντρική διαταραχή επιμήκους σχηματισμού (περονιαία ημιμέλεια ή υποπλασία του κάτω άκρου). Τέσσερα παιδιά είχαν 4 ακτίνες και τρία παιδιά 3 ακτίνες. Ενα παιδί είχε αμφοτερόπλευρα τριακτινωτό πόδι, με απλασία της κνήμης.

Αποτελέσματα. Η αντιμετώπιση ήταν προσωποποιημένη για κάθε διαμαρτία. Σε απουσία ανισοσκελίας, η χρήση υποδήματος του εμπορίου ήταν εύκολη, αλλά σε 2 ασθενείς εφαρμόζαμε ειδικό μαλακό ένθετο. Η αντιμετώπιση της ανισοσκελίας, σύμφωνα με την ταξινόμηση Paley, συνδυαζόταν με χειρουργική παρέμβαση για την επίτευξη σταθερής ποδοκνημικής και ικανοποιητικής πελματιαίας στήριξης. Σειρά επεμβάσεων με διατατική ιστογένεση με την τεχνική Ilizarov, έγινε στους 7 ασθενείς. Κατάλληλο ορθωτικό υποστήριζε το πόδι των ασθενών στην βάδιση. Στο ασθενή με την απλασία κνήμης δεν έγινε χειρουργική παρέμβαση.

Συμπέρασμα: Η ολιγοδακτυλία του ποδιού εμφανίζεται με μεγάλη ποικιλία δυσπλασιών. Η αντιμετώπιση είναι εξατομικευμένη ανάλογα με την βαρύτητα, στοχεύοντας σε ένα σταθερό πόδι με ικανοποιητική πελματιαία στήριξη.

error: Το υλικό της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!