Οστεοχόνδρωμα

Οστεοχόνδρωμα (Εξόστωση)

Πρόκειται για ιδιαίτερα συχνό καλοήθη όγκο των οστών. Είναι ανάπτυξη φυσιολογικού χόνδρινου ιστού, που ακολουθεί την φυσιολογική ενδοχόνδρινη οστεοποίηση, που μεγαλώνει σε γωνίωση με τον επιμήκη άξονα του οστού.

Αναπτύσσεται στις μεταφύσεις των μακρών οστών, με ανάπτυξη με φορά προς την διάφυση.

Ακτινολογικά διακρίνεται σε βλάβες με μίσχο και βλάβες με πλατεία βάση. Παθογνωμονικό σημείο ακτινολογικά είναι η επικοινωνία της εξόστωσης με τον αυλό του οστού.

Συνήθως είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος από όσο απεικονίζεται στην απλή ακτινογραφία, λόγω του χόνδρινου τμήματος που δεν απεικονίζεται.

Κλινικά εμφανίζονται σαν ψηλαφητές διογκώσεις, συνήθως στην περιοχή του γόνατος ή του άνω άκρου του βραχιονίου. Αφαιρούνται όταν το μέγεθός τους είναι ιδιαίτερα μεγάλο και δημιουργούν πίεση σε παρακείμενους ιστούς. Δεν έχουν κακοήθη εξαλλαγή.

ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΟΣΤΩΣΕΩΝ

Πρόκειται για νόσο που κληρονομείται με τον επικρατούντα χαρακτήρα. Εμφανίζονται πολλαπλές εξοστώσεις στις μεταφύσεις των μακρών οστών.

Χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση για την αποφυγή παραμορφώσεων στα κάτω άκρα, λόγω της πίεσης που ασκείται στις επιφυσιακές πλάκες. Κίνδυνος εξαλλαγής υπάρχει στην ενήλικο ζωή και αφορά κυρίως τις εξοστώσεις στα πλατέα οστά ( λαγόνιο)

Αφαίρεση των εξοστώσεων γίνεται όταν υπάρχει παραμόρφωση των επιφύσεων ή το μέγεθός τους είναι μεγάλο και δημιουργούν δυσχέρεια στις κινήσεις

Η ακτινολογική εικόνα είναι χαρακτηριστική, με πολλαπλές εξοστώσεις και διεύρυνση των μεταφύσεων. Στην λεκάνη περιορίζεται σημαντικά η κίνηση των ισχίων, ο αυχένας του μηρού διαπλατύνεται και δυνατόν να υπάρχει υπεξάρθρημα στα ισχία.

Ευμεγέθεις εξοστώσεις στην περόνη δυνατόν να δημιουργήσουν πάρεση του περονιαίου νεύρου.