Οσφυαλγία

Οσφυαλγία στα παιδιά

Στα παιδιά, ο πόνος στην μέση (οσφυαλγία), είναι σπάνιος κάτω απο τα 10 έτη και στη συνέχεια εμφανίζει σταδιακή αύξηση ενώ, γύρω στα 15 χρόνια το πρόβλημα γίνεται συχνότερο.

Στην παιδική οσφυαλγία εκτός από τα παθολογικά αίτια, ενοχοποιούνται η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία, ο πρωταθλητισμός και τα σκληρά αθλήματα.

Τα συνήθη παθολογικά αίτια είναι:

Για τους παραπάνω λόγους, η εμμένουσα παιδική οσφυαλγία, πρέπει να διερευνάται ως προς τις αιτίες που την προκαλούν, από τον Παιδο-Ορθοπαιδικό.