Οστεοχονδρίτιδες

Οι οστεοχονδρίτιδες αποτελούν παθήσεις του αναπτυσσόμενου σκελετού, που χαρακτηρίζονται από παροδική ισχαιμία της αναπτυσσόμενης επίφυσης, πριν την ολοκλήρωση της συνένωσης με την μετάφυση του οστού.

Συμπτώματα

Η κλινική εικόνα είναι ο πόνος,  που εμφανίζεται μετά το τέλος των δραστηριοτήτων, σε φάση ηρεμίας, που συνοδεύεται από δυσχέρεια στην κίνηση. Η διάγνωσή είναι κλινική ενώ ο ακτινολογικός έλεγχος που δείχνει κατακερματισμό των επιφύσεων και αυξημένη οστική σκλήρυνση είναι επιβοηθητικός στην διάγνωση. Η μαγνητική τομογραφία γίνεται όταν υπάρχει δυσχέρεια στην διάγνωση. Παρουσιάζεται οίδημα στις επιφύσεις.

Συνήθεις προσβολές απαντώνται στην πτέρνα, το γόνατο, τον άκρο πόδα, αλλά όλες οι επιφύσεις είναι δυνατόν να προσβληθούν.

Πτέρνα (νόσος Sever)

Εμφανίζεται σε ηλικία 8-11 ετών, συνήθως σε παιδιά με έντονη αθλητική δραστηριότητα και αυξημένο σωματικό βάρος. Παρουσιάζεται με  δυσχέρεια στην βάδιση και έντονη εντοπισμένη ευαισθησία στην πτέρνα, συνήθως στο τέλος των δραστηριοτήτων.

Η κίνηση της ποδοκνημικής και της υπαστραγαλικής άρθρωσης δεν περιορίζεται, αλλά σε πλήρη ραχιαία έκταση εντοπίζει πόνο στην πτέρνα.  Είναι έντονα επώδυνη η τοπική πίεση στην πτέρνα.

Εάν δεν ελαττωθούν οι δραστηριότητες, επιδεινώνεται σταδιακά και δυνατόν να υπάρχει  έντονη δυσκολία στην βάδιση. Αντιμετωπίζεται με ελάττωση στις δραστηριότητες,  μαλακά εν θέματα στο υπόδημα, σπάνια με αντιφλεγμονώδη.

Γόνατο - Οστεοχονδρίτιδα κνημιαίου κυρτώματος (νόσος Osgood Schlatter)

Εμφανίζεται επώδυνη διόγκωση στο κνημιαίο κύρτωμα, συνήθως σε ηλικίες 11-14 ετών. Δεν υπάρχει συμμετοχή της άρθρωσης του γόνατος.  Εμφανίζει δυσχέρεια στην συστηματική μονοποδική στήριξη ( κουτσό) και έντονο πόνο στην πίεση του κυρτώματος. Εχουν δυσχέρεια σε βαθύ κάθισμα.

Οι ενοχλήσεις εμφανίζονται συνήθως στο τέλος των δραστηριοτήτων, αλλά σταδιακά αρχίζουν να διακόπτουν την δραστηριότητα όσο οι ενοχλήσεις αυξάνουν. Συνήθως ανευρίσκεται σε έντονα αθλούμενους εφήβους και τους εμποδίζει στις επιδόσεις τους.

Η ακτινολογική εικόνα με την εικόνα του κατακερματισμού της επίφυσης του κνημιαίου κυρτώματος συνδυάζεται με την κλινική εικόνα για την διάγνωση της νόσου. Ο έλεγχος με μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει το οστικό οίδημα της επίφυσης του κνημιαίου κυρτώματος.

Οστεοχονδρίτιδες
Οστεοχονδρίτιδες
Εικόνα Ακτινολογική εικόνα με κατακερματισμό και οριακή απόσπαση του κνημιαίου κυρτώματος. Η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει το οίδημα της επίφυσης, με φυσιολογική εικόνα της επιφυσιακής πλάκας.

Έχει πολύ καλή πρόγνωση με την ελάττωση στις δραστηριότητες έως την υποχώρηση των ενοχλήσεων. Τα συμπτώματα υποχωρούν με την συνένωση του κνημιαίου κυρτώματος, αλλά η προπέτεια παραμένει. Η φυσιοθεραπεία με ειδικό πρόγραμμα ασκήσεων και τα αντιφλεγμονώδη βοηθούν σε εφήβους αθλητές με υψηλές επιδόσεις.

Οστεοχονδρίτιδα μηριαίου κονδύλου

Αποτελεί σοβαρή μορφή της νόσου, διότι η ισχαιμία του υποχονδρίου οστού δημιουργεί διαχωριστική ζώνη στην επίφυση που οδηγεί σε νέκρωση του υποκείμενου χόνδρου.

Εμφανίζεται σε ηλικίες 10-15 ετών, με πόνο σε δραστηριότητες, με ενδαρθρική συλλογή του γόνατος, με περιορισμό κίνησης του γόνατος. Έχει χρονιότητα σε ενοχλήσεις και προκαλεί δυσχέρεια στις αθλητικές δραστηριότητες.

Η διάγνωση γίνεται ακτινολογικά, με ειδικές λήψεις με διακονδύλια προβολή. Τα ακτινολογικά ευρήματα εμφανίζονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου, όταν φανεί του υποχόνδριο κάταγμα ή η απόπτωση του πάσχοντος χόνδρινου τμήματος. Η μαγνητική τομογραφία σε πρώιμο στάδιο ενοχλήσεων αναδεικνύει νωρίτερα την πάθηση, επιτρέποντας την σταδιοποίησή της ανάλογα με τον βαθμό βλάβης (υποχόνδριο οίδημα, νέκρωση, διαχωρισμός με ακέραιο χόνδρο, πλήρης διαχωρισμός).

Η θεραπεία είναι συνάρτηση της έκτασης και της τοποθεσίας της βλάβης, της ηλικίας και του σταδίου. Αρχικά αποφόρτιση και παρακολούθηση στα πρώιμα στάδια και σε μικρές ηλικίες.

Η προσπάθεια διατήρησης της αιμάτωσης γίνεται με τρυπανισμούς στο υποχόνδριο και καθήλωση του πάσχοντος τμήματος όταν είναι εφικτό. Σε ελεύθερο νεκρωτικό τμήμα του χόνδρου, που συνήθως εμφανίζεται με πόνο και μπλόκ της κίνησης, αφαιρείται και γίνεται σήμερα προσπάθεια κάλυψης του ελλείμματος με μεταμόσχευση καλλιεργημένων χονδροκυττάρων.

Οστεοχονδρίτιδα του σκαφοειδούς Kholer

Εμφανίζεται στην νηπιακή ηλικία και εμφανίζεται με χωλότητα και ασαφείς ενοχλήσεις του ποδιού. Απαιτεί κλινική υποψία για την διάγνωση. Αυτοιάται χωρίς ειδική θεραπεία. Περιορίζουμε την ένταση των δραστηριοτήτων του παιδιού, όσο είναι εφικτό.