Ορθοπαιδικές παθήσεις στα παιδιά

Ορθοπαιδικές παθήσεις και τεχνικές αντιμετώπισης του Επίκουρου Καθηγητή Ορθοπαιδικής Ν.Λαλιώτη

Παθήσεις που αντιμετωπίζει ο Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ν. Λαλιώτης και τεχνικές που εφαρμόζει

Ο Ορθοπαιδικός Παίδων Νικόλαος Λαλιώτης αντιμετωπίζει παθήσεις συγγενείς και επίκτητες, αλλά και παραμορφώσεις, όπως:

Αντιμετώπιση με την τεχνική Ponseti

Διερεύνηση με υπερηχογραφικό έλεγχο, αντιμετώπιση με κλειστή ή ανοικτή ανάταξη και αρθρογράφημα

Αντιμετώπιση των βραχύνσεων των κάτω άκρων και των παραμορφώσεων στα άνω και κάτω άκρα

Αντιμετώπιση της σπαστικότητος με εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης, με επιμηκύνσεις τενόντων άνω και κάτω άκρων, τενοντομεταφορές, οστεοτομίες μηριαίου ή κνήμης, αρθροδεσίες

Καλοήθεις (ανευρυσματικές ή μονήρεις κύστεις οστών, οστεοειδές  οστέωμα (ablation) και κακοήθεις (σαρκώματα – ριζική εκτομή & μικροχειρουργική αποκατάσταση)

Αντιμετώπιση με εύκαμπτους ήλους (ESIN)

Mε παροδική επιφυσιόδεση με ειδική πλάκα σχήματος 8

Ορθοπεδική αντιμετώπιση της μηνιγγοκήλης, μυοπάθειας, κ.α.