Παθήσεις χόνδρου σε παιδιά

Ο αρθρικός χόνδρος, δηλαδή ο υπόλευκος και λείος ιστός που καλύπτει τα οστά μέσα στην άρθρωση, μπορεί να αποτελεί αιτία παθήσεων, κακώσεων ή σταδιακής εκφύλισης. Στα παιδιά, εντοπίζονται κυρίως κατά τη σχολική ηλικία

Η οστεοχονδρίτιδα του σκαφοειδούς (ν Kohler) στην σχολική ηλικία μπορεί να εμφανισθεί στις κεφαλές των μεταταρσίων (ν  Freiberg) ή σπάνια σε άλλα οστά του ποδιού.

Οι ενοχλήσεις είναι εντοπισμένες στην πάσχουσα περιοχή και συνοδεύονται από ελάττωση της κινητικότητος του ποδιού. Η ακτινολογική εικόνα είναι χαρακτηριστική. Συνήθως υπάρχει πόνος ηρεμίας αλλά σε έντονη δραστηριότητα το παιδί πονά και κουτσαίνει.

Αντιμετωπίζονται συντηρητικά κατά κανόνα, με συνήθη φυσική εξέλιξη την αποκατάσταση μετά από διάστημα 1-2 ετών.  

Στην περίοδο του δημοτικού σχολείου ήπιες ενοχλήσεις υπάρχουν σε περιπτώσεις πλατυποδίας με αρχόμενη ρίκνωση του αχιλλείου και πιθανώς γενικευμένη ελάττωση της ευκαμπτότητος.

Στην μεσότητα της φάσης στήριξης, κατά την βάδιση, υπάρχει ελαττωμένη ραχιαία έκταση της ποδοκνημικής, που καταπονεί το πόδι και εκδηλώνεται με αίσθημα κόπωσης. Αυτό είναι συνηθέστερο σε αθλούμενα παιδιά ή σε παιδιά με αυξημένο σωματικό βάρος.

Στην σχολική ηλικία, η παρουσία επικουρικού σκαφοειδούς, με εμφάνιση προπέτειας στο έσω χείλος του ποδιού, με συνοδό τύλο αλλά και  θυλακίτιδα, μπορεί να είναι η αιτία του πόνου και της δυσλειτουργίας του ποδιού.

Συνήθως επιδεινώνεται όταν φορά το παιδί σκληρό υπόδημα, ή τοποθετηθεί σκληρό ένθεμα για υποστήριξη της ποδικής καμάρας .

Ο συνδυασμός της επιμελούς κλινικής εξέτασης και η ενδελεχής εργαστηριακή διερεύνηση επιτρέπει την ακριβή διάγνωση, αποκλείοντας τις σοβαρές και συνήθεις παθήσεις της ηλικίας αυτής.

Οι παθήσεις του αρθρικού χόνδρου αντιμετωπίζονται με αρθροσκοπική χειρουργική με την οποία, με ελάχιστη παρέμβαση μπορεί να αποκατασταθούν οι βλάβες.

Παράλληλα βιολογικές θεραπευτικές μέθοδοι ενισχύουν την επούλωση των πασχόντων ιστών και συμπληρώνουν το σύγχρονο οπλοστάσιο για την αποκατάσταση του προσβεβλημένου τμήματος του χόνδρου.

Ο αρθρικός χόνδρος, δηλαδή ο υπόλευκος και λείος ιστός που καλύπτει τα οστά μέσα στην άρθρωση, μπορεί να αποτελεί αιτία παθήσεων, κακώσεων ή σταδιακής εκφύλισης. Στα παιδιά, εντοπίζονται κυρίως κατά τη σχολική ηλικία

Η οστεοχονδρίτιδα του σκαφοειδούς (ν Kohler) στην σχολική ηλικία μπορεί να εμφανισθεί στις κεφαλές των μεταταρσίων (ν  Freiberg) ή σπάνια σε άλλα οστά του ποδιού. Οι ενοχλήσεις είναι εντοπισμένες στην πάσχουσα περιοχή και συνοδεύονται από ελάττωση της κινητικότητος του ποδιού.

Η ακτινολογική εικόνα είναι χαρακτηριστική. Συνήθως υπάρχει πόνος ηρεμίας αλλά σε έντονη δραστηριότητα το παιδί πονά και κουτσαίνει. Αντιμετωπίζονται συντηρητικά κατά κανόνα, με συνήθη φυσική εξέλιξη την αποκατάσταση μετά από διάστημα 1-2 ετών.

Στην περίοδο του δημοτικού σχολείου ήπιες ενοχλήσεις υπάρχουν σε περιπτώσεις πλατυποδίας με αρχόμενη ρίκνωση του αχιλλείου και πιθανώς γενικευμένη ελάττωση της ευκαμπτότητος.

Στην μεσότητα της φάσης στήριξης, κατά την βάδιση, υπάρχει ελαττωμένη ραχιαία έκταση της ποδοκνημικής, που καταπονεί το πόδι και εκδηλώνεται με αίσθημα κόπωσης. Αυτό είναι συνηθέστερο σε αθλούμενα παιδιά ή σε παιδιά με αυξημένο σωματικό βάρος.

Στην σχολική ηλικία, η παρουσία επικουρικού σκαφοειδούς, με εμφάνιση προπέτειας στο έσω χείλος του ποδιού, με συνοδό τύλο αλλά και  θυλακίτιδα, μπορεί να είναι η αιτία του πόνου και της δυσλειτουργίας του ποδιού.

Συνήθως επιδεινώνεται όταν φορά το παιδί σκληρό υπόδημα, ή τοποθετηθεί σκληρό ένθεμα για υποστήριξη της ποδικής καμάρας .

Ο συνδυασμός της επιμελούς κλινικής εξέτασης και η ενδελεχής εργαστηριακή διερεύνηση επιτρέπει την ακριβή διάγνωση, αποκλείοντας τις σοβαρές και συνήθεις παθήσεις της ηλικίας αυτής.

Οι παθήσεις του αρθρικού χόνδρου αντιμετωπίζονται με αρθροσκοπική χειρουργική με την οποία, με ελάχιστη παρέμβαση μπορεί να αποκατασταθούν οι βλάβες. Παράλληλα βιολογικές θεραπευτικές μέθοδοι ενισχύουν την επούλωση των πασχόντων ιστών και συμπληρώνουν το σύγχρονο οπλοστάσιο για την αποκατάσταση του προσβεβλημένου τμήματος του χόνδρου.