Ραιβογονία – Νόσος Blount

ΡΑΙΒΟΓΟΝΙΑ

Στην όρθια θέση τα γόνατα των νηπίων αφίστανται. Το σχήμα των κάτω άκρων θυμίζει πόδια ποδοσφαιριστή ή καλύτερα περιγράφεται σαν τα πόδια αναβάτη αλόγου. Έχουν γρήγορη βάδιση με συνοδό έσω στροφή στις κνήμες.

Η νηπιακή ραιβογονία συνήθως υποχωρεί αυτόματα, οδηγείται αρχικά σε βλαισογονία και μετά αποκαθίσταται ο άξονας μηριαίου κνήμης. Η καλοήθης αυτοϊώμενη μορφή εμφανίζεται σε παιδιά με φυσιολογικό ύψος και συχνά έχει οικογενή προδιάθεση.

Η παραμονή ραιβογονίας μετά τα 3 έτη πρέπει να ελέγχεται.

Ραιβογονία - Νόσος Blount
Νηπιακή ραιβογονία, αρχική εικόνα και αποκατάσταση

ΝΟΣΟΣ BLOUNT

Πρόκειται για αμφοτερόπλευρη ή ετερόπλευρη ραιβογονία, που παραμένει μετά την  νηπιακή περίοδο.  Συνηθέστερη σε παιδιά με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος. Μπορεί να εμφανισθεί στην νηπιακή, στην παιδική ή προεφηβική ηλικία.

Η ακτινολογική εικόνα εμφανίζει  καθίζηση του έσω τμήματος της άνω επίφυσης της κνήμης, με σχηματισμό άκανθας στην μετάφυση της κνήμης. Η πάθηση ταξινομείται ακτινολογικά σε στάδια, με τα κριτήρια του Langeskiold.

Αρχικά τοποθετούνται ειδικοί αρθρούμενοι νάρθηκες, με αμφισβητούμενα αποτελέσματα.  Ανάλογα με τα ακτινολογικά κριτήρια και τον βαθμό επιδείνωσης, η πρώιμη χειρουργική αντιμετώπιση (περίπου στα 4 έτη), έχει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Σήμερα, αντιμετωπίζεται με κατευθυνόμενη ανάπτυξη της επιφυσιακής πλάκας με εφαρμογή πλάκας τύπου 8 ( 8 plate) , ή γίνονται οστεοτομίες διόρθωσης. Έχει σημαντική τάση υποτροπής, ιδίως στην πρώτη παιδική ηλικία.

Η διόρθωση πρέπει να γίνει πριν να δημιουργηθεί μόνιμη οστική γέφυρα στην έσω πλευρά της επιφυσιακής πλάκας. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, η αντιμετώπιση με οστεοτομία στο άνω άκρο και  εφαρμογή συσκευής Ilizarov, επιτρέπει την σταδιακή διόρθωση της παραμόρφωσης.

Ραιβογονία - Νόσος Blount
Εικόνα 4 Νόσος Blount, κλινική και ακτινολογική εικόνα ( Langeskiold 2)
Ραιβογονία - Νόσος Blount
Εικόνα 5 προεφηβική ραιβογονία ( Blount), σταδιακή διόρθωση με επιφυσιόδεση με πλάκα τύπου 8