Ραιβοιπποποδία

Ραιβοϊπποποδία – Παραλυτική ραιβοϊποπποδία – Ραιβό μετατάρσιο

 Άμεσα εμφανής με τον τοκετό παραμόρφωση του ποδιού, με υψηλή θέση της πτέρνας, ιπποποδία, ραιβότητα,  προσαγωγή του πρόσθιου ποδός και πτώση των μεταταρσίων. Συνοδές δερματικές πτυχές άνωθεν της πτέρνας και στο έσω χείλος του ποδιού.  Συνηθέστερο σε αγόρια (αναλογία αγόρια προς κορίτσια 5-1), έχει κληρονομική προδιάθεση.

Σε πολύ υψηλό ποσοστό διαγιγνώσκεται σήμερα από τον προγεννητικό έλεγχο και δίνονται οι κατάλληλες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της πάθησης άμεσα με τον τοκετό.  Σπάνια αποτελεί μορφή παραλυτικής ραιβοιπποποδίας.

Η πάθηση χαρακτηρίζεται σε βαθμό βαρύτητας ανάλογα με το μέγεθος των παραμορφώσεων, σε ήπιας, μέσης και βαριάς μορφής προσβολή. Οι κλίμακες βαθμολόγησης που υπάρχουν επιτρέπουν την αξιολόγηση της αρχικής παραμόρφωσης και την εκτίμηση της διόρθωσης που επιτυγχάνεται.

Ραιβοιπποποδία
Εικόνα αμφοτερόπλευρης ραιβοιπποποδίας και αντιμετώπιση με διορθωτικούς γύψους και κλειστή διατομή αχιλλείου, με πλήρη διόρθωση της παραμόρφωσης

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι άμεση με την εφαρμογή ειδικών διορθωτικών γύψινων επιδέσμων από τις πρώτες ημέρες της ζωής του νεογνού. Διορθώνονται σταδιακά τα στοιχεία της παραμόρφωσης. Με την τεχνική Ponseti, σήμερα έχει επιτευχθεί μεγάλη βελτίωση, συνοδεύοντας όταν χρειάζεται την διόρθωση, με κλειστή διατομή του αχιλλείου.

Όταν δεν επιτευχθεί πλήρης διόρθωση, γίνεται χειρουργική αποκατάσταση με διόρθωση της θέσης του αστραγάλου και επιμηκύνσεις τενόντων, συνήθως σε ηλικία 4-8 μηνών. Απαιτείται συστηματική συντηρητική θεραπεία με ασκήσεις και εφαρμογή νάρθηκα νυκτερινού για την αποφυγή υποτροπής.

Τα παιδιά επιτυγχάνουν ευχερή συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες.

Παραλυτική ραιβοπποδία

Πρόκειται για βαριάς μορφής δύσκαμπτες ραιβοιπποποδίες, που εμφανίζονται σε αρθρογρύπωση, μηνιγγοκήλη, μυοπαθητικές προσβολές.

Η διόρθωσή τους συνήθως απαιτεί σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για να επιτευχθεί ικανοποιητική πελματιαία στήριξη. Σημαντική βελτίωση επιτυγχάνουμε σήμερα με την εφαρμογή της διατατικής ιστογένεσης (Ilizarov) στην διόρθωση των δύσκαμπτων παραμορφώσεων της αρθρογρύπωσης. Στις παραλυτικές ραιβοιπποποδίες, η μεταφορά του οπισθίου κνημιαίου στην πρόσθια επιφάνεια του ποδιού, αποτελεί αξιόπιστη διόρθωση της παραμόρφωσης.

Συγγενές ραιβό μετατάρσιο

Χαρακτηρίζεται από προσαγωγή του πρόσθιου ποδός, με φυσιολογική διαμόρφωση του οπίσθιου ποδός, η πτέρνα και ο αστράγαλος έχουν φυσιολογική διαμόρφωση και επιτυγχάνεται ευχερής επαφή της ράχης του ποδιού στην κνήμη, που είναι χαρακτηριστικό του νεογνικού ποδιού.

Αντιμετωπίζεται με ασκήσεις, ειδικό διορθωτικό υπόδημα, σπανιότερα με γύψινο επίδεσμο,  και επιτυγχάνεται πλήρης διόρθωση.  Σπάνια, σε παραμονή σημαντικής ραιβότητος,  αντιμετωπίζεται εγχειρητικά.

Ραιβοιπποποδία
Εικόνα ραιβού μεταταρσίου
CLINICAL EVALYATION OF CLUB FEET ACTA-TEYXOS_3-2006