Συγγενής Βλαισότητα πέλματος

Η συγγενής βλαισότητα του πέλματος είναι μία καλοήθης κατάσταση όπου το νεογνό έχει βλαισότητα του οπισθίου ποδός με την ράχη του ποδιού να έρχεται σε επαφή με την ραχιαία επιφάνεια της κνήμης.

 Με χειρισμούς η διόρθωση είναι ευχερής, με γρήγορη επίτευξη πλήρους πελματιαίας κάμψης και ευθειασμού του σχήματος του ποδιού.

Η κατάσταση αυτή είναι συνήθως θέση αντιτυπίας που προέρχεται από την πίεση του άλλου ποδιού ενδομήτρια. Η εικόνα αυτή διαχωρίζεται από μορφή κάθετου αστραγάλου, όπου η παραμόρφωση δεν ανατάσσεται με χειρισμούς και η πτέρνα είναι υψηλά ( Εικόνα 3 α, β).

Συγγενής Βλαισότητα πέλματος
Εικόνα 3 (α,β): Νεογνική (συγγενής) βλαισότητα του ποδιού.