Σπονδυλόλυση – σπονδυλολίσθηση

Σπονδυλόλυση ονομάζουμε την λύση της συνέχειας του αυχένα των αρθρώσεων δύο σπονδύλων ( pars interarticularis), ενώ σπονδυλολίσθηση την μετατόπιση ενός σπονδύλου πάνω στον άλλο, που οφείλεται σε αμφοτερόπλευρη λύση της συνέχειας του πετάλου.

Η σπονδυλόλυση αποτελεί συνήθη αιτία άλγους και δυσκαμψίας κυρίως σε έντονα αθλούμενους εφήβους.

Συμπτώματα

Οσφυαλγία, δυσχέρεια κάμψης της οσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ). Σε πρόσθια κάμψη του σώματος, πρέπει να δάκτυλα να φθάνουν τουλάχιστον στην μεσότητα των κνημών.

 Αλγος σε έκταση της ΟΜΣΣ και επίταση σε στροφικές κινήσεις. Σπασμός οπισθίων μηριαίων μυών. Εντοπισμένη ευαισθησία. Ψηλαφητό σκαλοπάτι στις ακανθώδεις αποφύσεις

Διάγνωση

Ακτινολογικός έλεγχος όπου εμφανίζεται ολίσθηση του υπερκείμενου σπονδύλου σε σχέση με τον υποκείμενο και διακρίνεται η διάσπαση του τόξου στις λοξές ακτινογραφίες της ΟΜΣΣ.

Η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει το οίδημα του τόξου και την λύση της συνέχειας του αυχένα. Ακριβής καταγραφή γίνεται κυρίως με αξονική τομογραφία της ΟΜΣΣ. Το σπινθηρογράφημα όταν είναι θετικό επιβεβαιώνει την ενεργό φάση της νόσου.

Αντιμετώπιση

Επειδή αποτελεί συνήθη αιτία άλγους και δυσκαμψίας κυρίως σε έντονα αθλούμενους εφήβους, σε περίπτωση σπονδυλόλυσης, ελαττώνουμε τις δραστηριότητες, σε μεγάλο ποσοστό τα συμπτώματα υποχωρούν και σταδιακά τα παιδιά μπορούν να επανέλθουν στις δραστηριότητες.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν με επιδείνωση της κλινικής εικόνας, με προσβολή ρίζας νεύρου ή επιδείνωση της σπονδυλίσθησης χρειάζεται χειρουργική σταθεροποίηση της Σπονδυλικής Στήλης.

Σπονδυλόλυση – σπονδυλολίσθηση
Εικόνα Ακτινολογική εικόνα σπονδυλολίσθησης Ο5 - Ι1