Βλαισότητα άκρου πόδα

Νεογνική βλαισότητα άκρου ποδός

Η βλαισότητα του άκρου ποδός στα νεογνά, είναι μία καλοήθης παραμόρφωση του ποδιού, που έχει την ράχη του ποδιού σε επαφή με την πρόσθια επιφάνεια της κνήμης.

Έχει ευχερή διόρθωση με πελματιαία κάμψη που ποδιού, με φυσιολογική θέση της πτέρνας και του αστραγάλου.

Με ασκήσεις και διορθωτικό ρυθμιζόμενο υπόδημα επιτυγχάνεται η αποκατάσταση

Βλαισότητα άκρου πόδα
Εικόνα Εύκαμπτη βλαισότητα του νεογνικού ποδιού

Κάθετος αστράγαλος

Ο κάθετος αστράγαλος αποτελεί ιδιαίτερα σπάνια παραμόρφωση στον άκρο πόδα του νεογνού, ο οποίος χαρακτηρίζεται από δύσκαμπτη βλαισότητα του ποδιού, με υψηλή θέση της πτέρνας και παραμόρφωση του αστραγάλου που έχει κάθετη θέση. Το σκαφοειδές είναι εξαρθρωμένο στην ραχιαία θέση του αστραγάλου.

Βλαισότητα άκρου πόδα
Εικόνα Βαριά μορφή νεογνικού κάθετου αστραγάλου

Χρειάζεται νευρολογικός έλεγχος για αποκλεισμό μυοπαθητικής προσβολής ή νωτιαίας δυσπλασίας.

Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή ανάταξη, αντίστροφη της σειράς για την ραιβοιπποποδία με την τεχνική Ponseti, εάν είναι εύκαμπτη μορφή ή σειρά χειρουργικών διορθώσεων για τις δύσκαμπτες μορφές.

Βλαισότητα άκρου πόδα
Εικόνα Κλινικής και ακτινολογικής ασθενούς με αμφοτερόπλευρη προσβολή κάθετου αστραγάλου