Χωλότητα

Παιδική Χωλότητα (Δυσκολία βάδισης)

Η παιδική χωλότητα (δυσκολία βάδισης, όταν το παιδί κουτσαίνει ή η κίνηση των ποδιών με τη συνδρομή του σώματος δεν είναι φυσιολογική), αποτελεί διαταραχή χρονικών και μετρικών παραμέτρων της βάδισης. Η διάκριση της χωλότητας γίνεται ανάλογα με την ηλικία και με το αν είναι ανώδυνη ή επώδυνη.

Η ανώδυνη χωλότητα μπορεί να οφείλεται σε:

Η επώδυνη χωλότητα μπορεί να οφείλεται σε:

Επισκεφθείτε τον Παιδο-Ορθοπαιδικό για έλεγχο των προβλημάτων βάδισης εάν διαπιστώσετε ότι:

 1. Το παιδί πατάει το πόδι του στο έδαφος επιφυλακτικά, μειώνει τη διάρκεια φόρτισης και το φυσιολογικό πόδι φέρεται γρήγορα μπροστά.
 2. Το παιδί προκειμένου να διατηρήσει την ισορροπία του αποκλίνει τον κορμό του προς την προσβληθείσα πλευρά με αιώρηση από τη μια πλευρά προς την άλλη.
 3. Το παιδί βαδίζει με τον κορμό σε υπερέκταση προκειμένου να διατηρήσει το κέντρο βάρους πίσω από την άρθρωση των ισχίων.
 4. Το παιδί κλειδώνει το γόνατο κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης, τοποθετώντας το χέρι του στο μηρό και φέρει το κέντρο βάρος του μπροστά.
 5. Το παιδί βαδίζει με υπέρμετρη απαγωγή του ισχίου κατά τη διάρκεια της φάσης αιώρησης.
 6. Το πόδι πέφτει και τα δάκτυλα ακουμπούν στο έδαφος.
 7. Tα πόδια σηκώνονται υπερβολικά ψηλά από το έδαφος.
 8. Ο βηματισμός γίνεται χωρίς να υπάρχει στήριξη στη πτέρνα.
 9. Ο βηματισμός γίνεται με ανοικτά πόδια ή αρκετές φορές με ένα ανεξέλεγκτο ασταθές βάδισμα.
 10. Ο βηματισμός είναι αργός και με επιφυλακτικότητα.
 11. Όταν περπατάει πονάει στο γόνατο.