Χονδροπάθεια επιγονατίδας

Η χονδροπάθεια επιγονατίδος εκδηλώνεται με πόνο στο πρόσθιο διαμέρισμα του γόνατος, συνήθως σε έντονα αθλούμενους εφήβους, με δυσχέρεια να κάνουν βαθύ κάθισμα. Εκλύεται έντονος πόνος στην πίεση της επιγονατίδος επί των μηριαίων κονδύλων, σε έκταση του γόνατος. Αφορά συνήθως εφήβους.

Η διάγνωση τίθεται με αποκλεισμό βλάβης οστεοχονδρίτιδος των μηριαίων κονδύλων. Η μαγνητική τομογραφία ορισμένες φορές δείχνει στοιχεία οιδήματος του χόνδρου της επιγονατίδος.

Έχει αυτοιώμενη εξέλιξη, χρειάζεται τροποποίηση των αθλητικών δραστηριοτήτων και ήπια συντηρητική θεραπεία. Σπάνια χρειάζεται θεραπεία με αρθροσκοπισκό καθαρισμό.