Αρθροσκόπηση

Η αρθροσκοπική χειρουργική ανήκει στις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές της ορθοπαιδικής, δηλαδή επεμβάσεις που διενεργούνται με μικρότερες τομές, χάρη στο αρθροσκόπιο.

Το αρθροσκόπιο είναι ένα εξελιγμένης τεχνολογίας εργαλείο, που σε συνδυασμό με ειδικά ενδοσκοπικά (μικροσκοπικά) εξαρτήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια απλών αλλά και πιο σύνθετων επανορθωτικών επεμβάσεων, πετυχαίνοντας έτσι μικρότερες βλάβες στους ιστούς, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιείται αισθητά ο χρόνος της επούλωσης.

Η επέμβαση γίνεται στο Χειρουργείο. Το αρθροσκόπιο, το οποίο είναι ένας λεπτός σωλήνας με διάμετρο 0,5cm και μήκος περίπου 20cm, εισέρχεται στην άρθρωση μέσω μιας πολύ μικρής τομής στο δέρμα περίπου 5 χιλιοστών. 

Έχει ενσωματωμένα μια πηγή φωτός και μια camera. Οι εικόνες της άρθρωσης προβάλλονται σε μια οθόνη, ώστε ο χειρουργός να βρίσκεται σε θέση να εξετάσει το εσωτερικό της, να αναγνωρίσει το πρόβλημα και ταυτόχρονα να το αντιμετωπίσει επεμβατικά.

Τα πλεονεκτήματα της αρθροσκοπικής χειρουργικής σε σχέση με την ανοιχτή ή ημιανοιχτή χειρουργική επέμβαση είναι :

Εφαρμόζεται και διαγνωστικά για τον έλεγχο των αρθρώσεων από μέσα. Παθήσεις που αντιμετωπίζει επεμβατικά, είναι: