Οι βιολογικές – αναγεννητικές θεραπείες τις οποίες χρησιμοποιούμε στην Παιδο-Ορθοπαιδική όταν υπάρχει σαφής ένδειξη και ασφαλές αποτέλεσμα, είναι:

Η λήψη των αυτόλογων χονδροκυττάρων, δηλαδή από τον ίδιο τον ασθενή, για τη μεταμόσχευσή τους προκειμένου να αντιμετωπισθούν βλάβες των χόνδρων. Τα χονδροκύτταρα μετά από εργαστηριακή καλλιέργεια, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέου αρθρικού χόνδρου, που θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ακόμη και βλάβες μεγάλης έκτασης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

– Την αρθροσκοπική αφαίρεση μικρού χόνδρινου τεμαχίου από σημείο που δεν δέχεται υψηλή φόρτιση. Το τεμάχιο αυτό έχει σχήμα κυλίνδρου και περιλαμβάνει τον αρθρικό χόνδρο και τμήμα από το υποχόνδριο οστούν. Το δείγμα αποστέλλεται για καλλιέργεια σε εργαστήριο.

– Όταν γίνει ο πολλαπλασιασμός των χονδροκυττάρων στο Εργαστήριο, γίνεται η τοποθέτησή τους με αρθροσκόπηση ή με ελάχιστα επεμβατική τεχνική, ανάλογα με το μέγεθος και το σημείο της βλάβης.Ο ιατρός καθαρίζει αρθροσκοπικά και χωρίς χειρουργείο την βλάβη σε υγιή όρια και υπολογίζει τον αριθμό και το μέγεθος των μοσχευμάτων που απαιτούνται για την κάλυψη της βλάβης. Στη συνέχεια, δημιουργεί οπές στις οποίες εμφυτεύει το μόσχευμα ή τα μοσχεύματα σφηνωτά, χωρίς καρφίδες. Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης κυμαίνεται στους 12 – 18 μήνες.

Με τη χρήση των συνθετικών μοσχευμάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν εντοπισμένες μικρές και εκτεταμένες χονδρινές βλάβες με πολύ καλά αποτελέσματα.

Υπάρχουν έτοιμα συνθετικά μοσχεύματα σε διάφορα μεγέθη κατασκευασμένα με βιοαπορροφήσιμο υλικό.

Τα μοσχεύματα αυτά εμφυτεύονται με αρθροσκοπική τεχνική στην περιοχή της βλάβης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη φυσιολογικών χονδροκυττάρων και στη δημιουργία χόνδρου που πλησιάζει στον υαλώδη που παράγεται από τον ίδιο τον οργανισμό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το μόσχευμα χρήζει εμπλουτισμού με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες. Η τοποθέτησή του γίνεται όπως και στη μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων, αλά το συνθετικό μόσχευμα συγκρατείται με βιολογική κόλα, απορροφήσιμες καρφίδες καθώς και άλλες τεχνικές.

Οι αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες από ενεργοποιημένα αιμοπετάλια (PRP – Platelet Rich Plasma), αποτελούν ενέσιμη θεραπεία που συμβάλει με φυσικό τρόπο στην ιστική ανάπλαση, μέσω των αυξητικών παραγόντων που παράγουν τα αιμοπετάλια του ίδιου του ασθενούς.

Επιταχύνουν την επούλωση των τενόντων, των μυϊκών τραυματισμών και της οστεοαρθρίτιδας, με φυσικό τρόπο χωρίς κινδύνους.

Για την εφαρμογή τους, λαμβάνεται από τον ασθενή λίγο αίμα, το οποίο φυγοκεντρείται ώστε να διαχωριστούν τα συστατικά του αίματος, σε πλάσμα, αιμοπετάλια και σε άλλο θάλαμο τα λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια κλπ.

Το πλάσμα και οι αυξητικοί παράγοντες που περιέχονται στα αιμοπετάλια συλλέγονται με μία σύριγγα εγχύονται στην πάσχουσα περιοχή για να επιτευχθεί η επούλωση. Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και έγχυση υαλουρονικού οξέος. Δεν υπάρχει κίνδυνος αλλεργίας ή υπερευαισθησίας διότι είναι αυτόλογα.

Οι εγχύσεις με PRP ανακουφίζουν από το οξύ και χρόνιο πόνο και επιταχύνουν την επούλωση των τραυματισμένων ιστών και αρθρώσεων.